Personvern

Hardangerstillas samler inn informasjon om deg gjennom registrering av kontaktinformasjon i interesseskjemaer o.l. på våre nettsider.

Vi tar ditt personvern på alvor, og vil kun bruke de opplysninger vi innhenter i overenstemmelse med personvernloven. Vi henter kun inn slik informasjon i de tilfeller hvor det er relevant for din befatning med Hardangerstillas. For eksempel ved kontakt gjennom skjema e.l.

Behandling av disse personopplysningene skjer i henhold til norsk personvernlovgivning, som har som formål å sikre dine opplysningers konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Vi vil aldri selge, eller utlevere din informasjon til tredjeparter for bruk i markedsføring e.l. Vi vil kun utlevere din informasjon dersom vi blir pålagt dette av politimyndigheter, med gyldig hjemmel i norsk lov.

Kontaktskjema
Ved innsendelse av kontaktskjema samler vi inn den informasjonen du oppgir, (navn, telefonnummer, epost). Dette er nødvendig for at vi skal kunne ta kontakt med deg og besvare din henvendelse. Informasjon vi samler inn vil ikke brukt utover dette, og vil aldri bli solgt eller overlevert til tredjeparter.

Nettbutikk
Ved bruk av nettbutikkløsning hos Hardangerstillas må du oppgi en del informasjon som for eksempel navn, adresse, kortnummer, leveringsadresse, firmanavn, etc.

Dette er nødvendig for å oppfylle vårt oppdrag til deg som kunde.

Denne informasjonen blir håndtert i henhold til norsk personvernlovgivning, som har som formål å sikre dine opplysningers konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Deler av denne informasjonen blir behandlet av vår løsningsleverandør Stripe, og deres retningslinjer kan du lese her (https://stripe.com/no/privacy).

Våre kjøpsvilkår kan du lese her (https://hardangerstillas.no/betingelser).